a

Twitter

Facebook

מייל

ariel@arieladv.co.il

משרד

03-5628267

Facebook

Twitter

חיפוש
תפריט
 

דיני עבודה

ד"ר אריק אריאל > דיני עבודה

דיני עבודה
לאורך השנים ייצג ומייצג המשרד הן חברות והן עובדים בדיני עבודה. הסוגיות העיקריות בהן עוסק המשרד: קיום יחסי עובד מעביד, העדר תחרות, שמירה על סודות מסחריים, פיטורים, והתפטרות, פיטורים שלא כדין, פיטורי עובדת בהריון, אי תשלום עבור זכויות סוציאליות פגיעה בזכויות עובדים והפרת הסכמי עבודה.
חשוב לדעת שקיימות סוגיות רבות נוספות כגון: הפרות משמעת מצד עובד, אי הגעה לעבודה, פיטורים הנעשים באידנא דריתחא . מעת לעת צפות ועולות שאלות כגון : מה ניתן לעשות כאשר מקום העבודה נסגר? אילו זכויות מגיעות לעובד כאשר בעלי החברה התחלפו או כאשר מקום העבודה השתנה? האם ניתן לתבוע במקרים מסויימים גם את המנהלים באופן אישי ועוד.