a

Twitter

Facebook

מייל

ariel@arieladv.co.il

משרד

03-5628267

Facebook

Twitter

חיפוש
תפריט
 

מקרקעין

ד"ר אריק אריאל > מקרקעין

מקרקעין
בתחום המקרקעין נותן המשרד ליווי משפטי ליזמים, לחברות בנייה , לקבלנים, לקבוצות רכישה וליחידים. היעוץ והטיפול המשפטי כוללים הסכמי רכישת מקרקעין הסכמי שיתוף, הסכמי אופציה, הסכמי בניה, הסכמים עם רשויות, הסכמי פיתוח, הסכמים עם קבלני משנה, ליווי בנקאי ופיננסי, הסכמי מכר דירות / נכסים מסחריים, דיווחים לאגף מיסוי מקרקעין, רישום בתים משותפים, פרוק שיתוף, תמ”א 38 וקבוצות רכישה לרבות רכישת קרקע חקלאית ומקרקעין בחו”ל.
המשרד מסייע ללקוחות פרטיים המבקשים יעוץ משפטי בטרם רכישת דירה מקבלן, בדיקת הסכמי מכר לרבות בדיקת הבטוחות והבטחונות. לאחר הרכישה מטפל המשרד בהפרת חוזה מצד קבלנים / רוכשים לרבות בשל אי עמידה בלוחות זמנים, אי עמידה במפרט הטכני, תוספות בניה וליקויי בנייה. המשרד מספק יעוץ וליווי משפטי בהסכמים לרכישת נדל”ן ובהסכמי שכירות. כמו כן נותן המשרד יעוץ וטיפול משפטי בכל הקשור בסכסוכים בין דיירים כולל ייצוג משפטי בפני המפקח/ת על הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין.
למשרד קשר הדוק עם שמאים, יועצי משכנתאות ורו”ח המתמחים במיסוי וכן מהנדסי בנייה לרבות בהתמחויות ייחודיות (כגון: אקוסטיקה ורטיבויות). במקרים רבים נדרש שיתוף פעולה הדוק בין עורך הדין לאנשי המקצוע לעיל לכן המשרד מסייע לגייס בעת הצורך “מעטפת” של אנשי מקצוע רלוונטיים כחלק מהייעוץ והליווי המשפטי כך שהלקוח אינו נדרש לתור בעצמו אחר סיוע בתחומים אלה.