a

Twitter

Facebook

מייל

ariel@arieladv.co.il

משרד

03-5628267

Facebook

Twitter

חיפוש
תפריט
 

תיווך מקרקעין

ד"ר אריק אריאל > תיווך מקרקעין

עו”ד ד”ר אריאל עומד להוציא בקרוב ספר מקיף וראשון מסוגו: “דיני תווך מקרקעין בישראל ” בהוצאת הספרים בורסי. ספר זה מקיף את כל הוראות החוק והדין הקשורות בתיווך מקרקעין ומציע את הפתרון הראוי לבעיות המתגלות במערכת היחסים בין מתווך ללקוח ובין מתווך למתווך.
המשרד מספק יעוץ משפטי שוטף למתווכים, למשרדי תיווך וכן לרוכשי/מוכרי נכסים לרבות ליווי וניהול הליכים משפטיים . במהלך העיסוק בתיווך במקרקעין עולות לא אחת סוגיות משפטיות מורכבות כגון: האם שמש המתווך כגורם היעיל בסגירת העסקה? האם ניתנה למתווך בלעדיות? האם רשאי הלקוח להפסיק את ההתקשרות עם המתווך באופן חד צדדי? האם המתווך זכאי לדמי התיווך ? האם הלקוח מנסה להתחמק שלא כדין מתשלום דמי התיווך? האם המתווך סיפק את המידע הנדרש ללקוחותיו? האם פעל המתווך בניגוד אינטרסים? כמו כן עוסק המשרד בהליכים מנהליים בשל עבירות אתיות של מתווכים. בימים אלה עולה לאוויר אתר חדש ויחודי השייך למשרד עוה”ד אריאל שמטרתו: מתן יעוץ והקניית ידע בתיווך מקרקעין המיועד למתווכים ולקוחותיהם בכל הקשור בזכויותיהם המשפטיות.
המשרד מסייע בנוסף בהכנת הסכמי התקשרות בין רשתות וסוכנויות תיווך למשרדי תיווך, הסכמי תיווך בין מתווכים ללקוחות והסכמי שיתוף פעולה בין מתווכים ומשרדי תיווך.