דיני ירושה ומשפחה

יפוי כח מתמשך

בהתאם לתיקון בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ”ב –  1962 יכול מעתה אדם למנות לעצמו מיופי כח שיטפלו ויבצעו עבורו פעולות שונות הקשורות ברכושו, בבריאותו ובענייניו…