דיני עבודה

דיני עבודה – כללי

לאורך השנים ייצג ומייצג המשרד הן חברות והן עובדים בדיני עבודה. הסוגיות העיקריות בהן עוסק המשרד: קיום יחסי עובד מעסיק,  העדר תחרות, שמירה על סודות מסחריים,  פיטורים והתפטרות, פיטורים שלא כדין,  פיטורי עובדת  בהריון,  אי תשלום עבור זכויות סוציאליות  פגיעה בזכויות עובדים והפרת הסכמי עבודה.

בעיות נוספות : מעקב מותר ואסור אחר עובדים כניסה למחשב שבשימוש העובד אפליה ועוד.

חשוב לדעת  שקיימות סוגיות רבות נוספות כגון: הפרות משמעת מצד עובד, אי הגעה לעבודה, פיטורים הנעשים באידנא דריתחא . מעת לעת צפות ועולות שאלות כגון : מה ניתן לעשות כאשר מקום העבודה נסגר? אילו זכויות מגיעות לעובד כאשר בעלי החברה התחלפו או כאשר מקום העבודה השתנה? באילו במקרים ניתן לתבוע גם את המנהלים ובעלי חברה המעסיקה  באופן אישי ועוד.

אי תחרות ושמירת סודיות

לעיתים תוך כדי עבודתם עובדים נחשפים לסודות מסחריים של מעסיקיהם כגון רשימת הלקוחות, שיטות שיווק יחודית וכל שיטת עבודה או שיטת יצור יחודיות למעסיק הספציפי.…

קיום יחסי עובד מעביד

רבים אינם מודעים לכך שיחסי עובד מעסיק אינם נקבעים בהכרח על סמך מה שהצדדים סיכמו ביניהם בכתב.  האם התקיימו או לא התקיימו יחסי עובד מעסיק…

פיטורי עובדת בהריון

פיטורי עובדת בהריון לעובדת בהריון זכויות שונות שעל המעסיק להקפיד ולשמור עליהן. מעסיק אינו יכול לפטר עובדת בהריון העובדת במקום העבודה במשך לפחות שישה חודשים…

פיטורים שלא כדין

מעסיקים רבים מפטרים את עובדיהם שלא כדין ובחלקם אף אינם מודעים לכך. לעיתים מתברר שהמעסיק  פיטר עובד וציין את העילה לפיטורים שהתבררה מאוחר יותר כמופרכת.…

פיצויי פיטורים

פוטר או התפטר? לעיתים זו השאלה המשפטית המרכזית שתכריע בדבר זכויות העובד. האם הוא זכאי לפיצויי פיטורים אם לאו! ישנם מקרים בהם ניתן לשלול מהעובד…

הסכמי עבודה

הסכמי עבודה מעבר לחובה החוקית המוטלת על  מעסיק להתקשר עם העובד בהסכם עבודה, יש לבחון כל מקרה לגופו ו”לתפור” הסכם שהינו  “חליפה משפטית” המתאימה לסוג…

זכות המעביד לקבל דו”ח איכון לטלפון הנייד של העובד בעקבות טענה כי העובד ניצל את שעות העבודה והרכב שקיבל לעבודה נוספת במהלך השעות בהן היה אמור לעבוד אצלה.

רקע עובד הגיש כנגד החברה בה עבד תביעה לתשלום בגין עבודה בשעות נוספות , פיצויי פיטורים אי תשלום עבור הודעה מוקדמת ועוד. העובד עבד במחלקת…

מתי יכול עובד לתבוע במישרין את בעלי החברות שהעסיקו אותו לאחר שהחברות המעסיקות התגלו כחדלות פרעון או סרבו לשלם עבור זכויותיו הסוציאליות של העובד

רקע אדם מקים לעיתים חברות ומעביר פעילות מחברה לחברה על מנת לחמוק מחובות לנושים, לעובדים ולרשויות המס. מספר עובדים בענפי השמירה והניקיון תבעו את הבעלים…