חברות

חברות
המשרד מספק ליווי משפטי מלא ומקיף לחברות החל מתהליך הקמתן תוך מעורבות בפעילות השוטפת של הארגון. במסגרת זו ניתן לבעלי החברה , מנהליה ועובדיה יעוץ משפטי שוטף הכולל הכנת חוזים, הסכמי הזמנה, הסכמי עבודה, יעוץ בדיני עבודה, לרבות ייצוג בתביעות בבית הדין לעבודה, הסכמים עם ספקים, לקוחות, יעוץ בתחום הפרסום, הסכמי שותפות, הקמת מיזמים, הסכמי שיווק והפצה, הסכמי זכיינות, הסכמי שיתוף פעולה עסקי, הסכמי הלוואה , מימון, בטוחות עסקיות והסכמי רכישה ושכירות. כך מספק המשרד שירותי ליטיגציה עסקית ומסחרית ליווי מול רשויות, בנקים, הגנה על זכויות קניין רוחני לרבות מדגמים וסימני מסחר וכן ליווי בתחום פירוק חברות.
הנהלת החברה מקבלת יעוץ משפטי מקיף בכל תחומי עיסוקיה השוטפים הן במעגל הפנים ארגוני (שותפויות , הסכמי ונוהלי עבודה) , הן במעגל הפיננסי (הסכמי הלוואה , מימון) הן במעגל הספקים (הסכמי רכישה, אספקה, הזמנות וכיוצ”ב) , הן במעגל הלקוחות (הסכמי רכישה, הזמנות, טיפול בחובות כספיים) , הן בהקמת שותפויות ומיזמים (הסכמי שותפות , הקמת מיזמים) והן במעגל הרשויות והרגולציה כולל עתירות לבתי המשפט. במתן היעוץ המשפטי ניתן דגש רב מהמנעות ככל הניתן מהפרות הסכמים, פגיעה בזכויות צדדי ג’, גרימת נזקים, הפרות הוראות רגולציה פגיעה בזכויות עובדים ועוד.
תפיסת הליווי המשפטי השוטף מעניקה לארגון יתרון עצום של יעוץ משפטי חיצוני המעורב בפעילות השוטפת ומשפיע על קבלת החלטות בחברה. בכך נמנעות לא מעט טעויות משפטיות/ עיסקיות , הטיפול המשפטי המתחיל בשלבים הראשונים של זיהוי הבעיה מונע מצב שכיח לפיו עוה”ד נכנסים לעובי הקורה בשלב מאוחר מידי.
המשרד נוהג דרך קבע ליידע באופן שוטף את מנהלי החברה אודות שינויי חקיקה ופסיקה העשויים להשפיע על פעילותם ופעילותה השוטפת של החברה.

הסכם מייסדים

  הסכם מייסדים משמש כחוקה וחוקי היסוד של התנהלות החברה בין הוא נכלל בתקנון ובין אם מתגבש לאחר הקמת החברה חשוב ליצור סינרגיה והתאמה בין…

שותפויות

האם לפעול במסגרת שותפות ? האם לרשום אותה ברשם השותפויות? אלו רק חלק מהשאלות לדוגמה המצריכות ברור מוקדם ותחקור יסודי : מה מטרת השותפות? האם…

הקמת חברות

ההחלטה על הקמת חברה, שותפות, עמותה , חברה לתועלת הציבור וכיוצ”ב צריכה להישען על צרכי ומטרות הלקוח. בבואו להקים חברה עליו לבחון בין השאר את…

הסכמים בין בעלי מניות

הסכמים בין בעלי מניות טרם הקמת החברה ולאחריה חשובים מאוד “לשלום בית” ולהצלחתה העסקית של החברה. המניות משקפות יחסי השקעה, שליטה וניהול בחברה. הסכמים אלה…