משפט מנהלי

הליכים משפטיים כנגד גופים ציבוריים ורשויות
כאשר מתברר כי רשויות חרגו מסמכותן, נהגו שלא כדין עם האזרח, פגעו בזכויותיו או נמנעו מלהפעיל סמכויות שהחוק הפקיד בידן, יש לנקוט בהליכים משפטיים מתאימים. מגוון התחומים הינו רחב: דרישת תשלומי ארנונה מבעלי חברות שחדלו לפעול, דרישות לתשלום בשל שינוי סיווג הנכס והשימוש בו, דרישה לתשלום כאשר לא נעשה שימוש בנכס, דרישה לגביית היטלים, לדוגמא: היטל ביוב,היטל מדרכה, היטל כביש ,היטל תאורה, היטל שמירה ועוד. מענקים שלא נתנו על ידי המדען הראשי או חברות שהתבקשו להחזירם .
המשרד ניהל ומנהל מו”מ וכן תביעות משפטיות כנגד רשות מקרקעי ישראל, חב’ חשמל, תאגידים ציבוריים, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה.
הליכים אלו דורשים במקרים רבים ניהול מו”מ עם הגורמים המתאימים ברשויות ובלית ברירה הגשת תביעות משפטיות בעיתוי הנכון לעיתים בהליך של תביעה מינהלית , עתירה לבג”צ או כל הליך משפטי מתאים אחר בהתאם לנסיבות. בחלק מהליכים אלו יש צורך להקפיד על לוחות זמנים ועל פניה לגורמים המתאימים בסדר הנכון על מנת שזכויות הלקוחות לא תפגענה.
בשנה האחרונה טיפל המשרד ברישיונות נשק שלא חודשו, דמי חכירה שנגבו שלא כדין מחוכרי קרקע בידי רשות מקרקעי ישראל , דמי פתוח וביוב שנגבו ביתר מתושבים, התנגדות למתן אישורים , היתרים ועוד.